Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli diplomite väljastamine, jaanuar, 2021.

Igast failist on võimalik tellida mustvalgeid, seepiatoonis, vähendatud värvidega või udustatud servadega jm. töödeldud pilte. Soov kirjutada palun pildi juurde märkuste lahtrisse.

Galeriid hoiame üleval kuni 12.02.2021.

Peale tähtaaja lõppu kustutame galerii ja hilisemal tellimisel lisandub arhiivist otsimise tasu.

GALERII