Tallinna Rõõmupesa Lasteaed, Siilikesed 04.06.2021

Igale lapsele on broneerimistasu eest ette nähtud üks grupipilt suurusega 15×21 cm. Valige palun oma lemmikpildile (kaustast GRUPID) rippmenüüst valik tasutud grupipilt.
Soovi korral võite muidugi valida omale grupipilte lisaks hinnakirja alusel.
Grupipildile (15x21cm ja 21×30 cm) lisame alla lasteaia nime, rühma nime ja lõpetamise kuupäeva.

Igast failist on võimalik tellida mustvalgeid, seepiatoonis, vähendatud värvidega või udustatud servadega jm. töödeldud pilte. Soov kirjutada palun pildi juurde märkuste lahtrisse.

Galeriid hoiame üleval kuni 21.06.2021.

Peale tähtaaja lõppu kustutame galerii ja andmekaitseseaduse tõttu on selle taasavamine hiljem keeruline.

GALERII

https://roomupesa.tln.edu.ee