EBS Gümnaasium 14.02.2020

Igast failist on võimalik tellida mustvalgeid, seepiatoonis, vähendatud värvidega või udustatud servadega jm. töödeldud pilte. Soov kirjutada palun pildi juurde märkuste lahtrisse. Pange ka mõne näidispildi number, mille sarnast töötlust soovite.

NB! GRUPIPILTE me printfailidena ei väljasta!

Piltide tellimise tähtaeg on 11.03.2020. Tellimisperioodi lõppemisel kustutame galerii ja saadame pildid arhiivi. Uuesti galerii avamine on täna andmekaitseseadusele väga keeruline.

Grupipilte soovitame tellida suurustes 15x21cm, 21x30cm (siis jäävad näod ikka eristatavad), nendele suurustele lisame pildi alla ka kooli logo, õppeaasta ja klassi tähise.


Pilte saab tellida siit!