Andmekaitsetingimused

Kliendi isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Kõiki ostja poolt EventLab OÜ’le edastatud andmeid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja vajadusel täiendava informatsiooni andmiseks. Kõiki kliendi poolt internetipoele avaldatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.